Namens directie en medewerkers van B-tax wensen wij u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014.

On behalf of the management and staff of B-tax we wish you a merry Christmas and a prosperous 2014.