Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. Vanaf 25 mei geldt deze nieuwe wet in de hele Europese Unie (EU) en vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens.

De invoering van de AVG zorgt er onder andere voor dat organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verantwoordelijkheden krijgen en dat de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt meer privacyrechten krijgen.

B-tax is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang.

Om deze reden hebben wij een nieuwe privacyverklaring opgesteld.

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:
– uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken voor legitieme doeleinden;
– uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven in gevallen waarin uw toestemming is vereist, wanneer u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt of wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
– uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan strikt noodzakelijk;
– uitsluitend met derde partijen werken die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan;
– uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en de verwerking hiervan respecteren;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Klik hier om onze gehele privacyverklaring te lezen.

Mocht u vragen hebben omtrent onze privacyverklaring, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.