Wij rijden volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage op 10 december 2019, aktenummer 35/2019.

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari 2020.

Download de algemene voorwaarde Nederlands (.pdf)