B-tax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van onze dienstverlening.
– Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

In sommige gevallen moeten wij onze werkzaamheden uitbesteden aan derden. Als deze derden persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken doen wij dit uitsluitend met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. B-tax blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

B-tax verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klik hier voor onze hele privacyverklaring.