B-tax heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwerken omdat wij ons kunnen baseren op de volgende wettelijke grondslagen:

– Toestemming van de betrokken persoon.
– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Klik hier voor onze hele privacyverklaring.